EAEF**************************"hjälper dig att nå din dröm!"

Esther Anyanwu Empowerment Foundation (EAEF) registrerades i Sverige den 12 oktober 2015 (Organisationsnummer 802497-6022) för att hjälpa barn och ungdomar, särskilt invandrarbarn och ungdomar, att organisera olika fysiska och sociala aktiviteter för deras välmående. Dessa aktiviteter syftar till att förstärka deras talanger och hålla dem mentalt och positivt engagerade för att avleda deras uppmärksamhet från negativa livsstilar som ofta ses bland vissa ungdomar idag.

Dessa aktiviteter inkluderar:

-Skådespeleri på film eller film

-Dans (Hiphopdans, Afrodans, Streetdans, traditionella afrikanska danser)

-Träning i basket, fotboll, handboll, volleyboll, badminton och bordtennis.

Målet är inriktat på att upprätthålla ett hälsosamt tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande för barnet/ungdomen.

 EAEF****************************************************************”hjälper dig att nå din dröm!”

Esther Anyanwu Empowerment Foundation (EAEF) was registered in Sweden on the 12 October, 2015 (Organisation’s number 802497-6022) in order to help children and youths, especially the immigrant children and youths, in organizing different physical and social activities for their well-being. These activities aim at enhancing their talents and keeping them mentally and positively engaged in order to distract their attention from negative lifestyles which are often seen among some youths today.

These activities include: 

-Movie or Film acting

-Dance (Hip-hop dance, Afro dance, Street dance, Traditional African dances)

-Training in basketball, football, handball, volleyball, badminton and table tennis.

The objective is geared towards maintaining a healthy state of physical, mental, and social well being of the child/youth. 

EAEF************************************************************”helping you reach your dream!”