Our Mission Statement

Our mission statement is to create an environment that will bring about a physical, mental and emotional well being of the immigrant child in Sweden.

The organization organises weekly dance activities and other physical activities like sports, graphic designs, singing, poetry, drama acting, comedy, instrumentals for children especially, the immigrant children in Sweden between the ages of six and eighteen years old.

These children are vulnerable as some are orphans who barely survived and helplessly watched their parents die under harsh conditions like war, poverty and poor governance from their various countries of origin before migrating to Sweden.

 

OM EAEF AFRIKANSK DANSKLUBB

EAEF Afrikansk Dansklubb är en unik dansklubb i Sverige som registrerades i Sverige den 12 oktober 2015 med organisationens nummer 802497-6022.

Organisationen arrangerar dansklasser och andra aktiviteter för barn, särskilt invandrarbarnen i Sverige mellan sex och arton år. 

Dessa barn lärs olika Afrikanska traditionella danser, Afro beat-danser och hiphop-danser, minst en gång i veckan i välorganiserade danslektioner. Målet är inriktat på att upprätthålla ett hälsosamt tillstånd av barnets fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

EAEF Afrikansk Dansklubb anordnar också årligen sommarsportsprogram som inkluderar dans, fotboll, basket, handboll, volleyboll, badminton, bordtennis, andra sporter och andra fritidsaktiviteter som grafik / design, sång, poesi, filmskådespel, filmproduktion, musikvideo, komedi, instrumental och mer för barn, särskilt invandrarbarnen i Sverige mellan sex och arton år.

EAEF: “Hjälper dig att nå din dröm.”  

ABOUT EAEF AFRIKANSK DANSKLUBB SWEDEN

It is important to note that Esther Anyanwu Empowerment Foundation (EAEF) has a branch office in Sweden called EAEF AFRIKANSK DANSKLUBB which was registered in Sweden on the 12th of October, 2015 with organization’s number 802497-6022, and with the following aims and objectives:

EAEF Afrikansk Dansklubb is a unique dance club in Sweden which organizes dance classes and sports activities for children especially, the immigrant children in Sweden between the ages of six and eighteen years old. These children are taught different African traditional dances, Afrobeat dances, and hip-hop dances, at least once every week in well-organized dance classes.

The aim is geared towards maintaining a healthy state of physical, mental, and social well being of the child.

Also annually, EAEF Afrikansk Dansklubb organizes a summer sports program which includes dancing, football, basketball, handball, volleyball, badminton, table tennis, other sports, and other recreational activities like graphic/design, singing, poetry, film/drama acting, movie production, musical video directing, comedy, instrumentals and more. for children especially, the immigrant children in Sweden between the ages of six and eighteen years old. EAEF: “Helping you reach your dream.”